Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Senaste uppdateringar:

Kurser uppdaterade (2018-02-18) Läs mer

Drömmandets natur (2018-02-17) Läs mer

Nytt videoklipp (2018-02-10) Se videoklipp

Ambres


Läs mer >>

Aktiviteter


Aktuella aktiviteter >>

Sture


Läs mer >>

Handledare


Läs mer >>

Förmedlingens fyra delar

Förmedlingens grund

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Chakraflödesterapi

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Drömmandets natur

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre seende

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela