Ambres förmedling – Nya Ramstiftelsen

Esoterik, drömtolkning, chakraflödesterapi och verktyg för samtal

Butiken uppdaterad. (25 sep)
Kalendariet uppdaterat (22 sep)
Bilder uppdaterade (18 sep)

Den esoteriska kunskapen väcker frågor om livet och döden. Esoterik är ingen religion. Det är en inre kunskap om livet som vi alla bär och som kan ge vägledning i vardagen.

Drömmarna kan peka på konkreta riktlinjer och vägval. Genom drömtolkning kan man reflektera över sina drömmar och sin livssituation.

Chakraflödesterapin har sitt ursprung flera tusen år bakåt i tiden. Behandlingarna syftar till att balansera och harmonisera människans chakrasystem.

Vägledande samtal som kan vara till hjälp när du söker klarhet i livsfrågor, när du vill förstå och kunna förändra dina känslor eller reaktioner genom livet.

Alla våra kurser syftar till att ge ökad självkännedom. Utbildningarna ger unika verktyg att arbeta med om du vill hjälpa andra i deras personliga utveckling.

Diplomerade och certifierade handledare och behandlare som arbetar med drömtolkning, chakraflödesbehandlingar och vägledande samtal.

Information om aktiviteter, kurser och utbildningar.

Böcker om esoterisk kunskap. Ljudfiler och videor med Ambres.

© Nya Ramstiftelsen