Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Senaste uppdateringar:

Kurser uppdaterade (2018-02-18) Läs mer

Drömmandets natur (2018-02-17) Läs mer

Nytt videoklipp (2018-02-10) Se videoklipp

Aktiviteter uppdaterade (2018-01-30) Läs mer

Ambres

Läs mer om Ambres här >>

Kurser och utbildningar

Här kan du se vilka kurser och utbildningar som erbjuds just nu. För att läsa mer om de olika inriktningarna på utbildningar se områdena nedan. Se utbud i kurser och utbildningar »

Böcker och DVD

Upplev Ambres teachingar på DVD eller läs någon av de böcker som Sture skrivit. Se alla böcker och DVDer här »

Förmedlingens fyra delar

Förmedlingens grund

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Chakraflödesterapi

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Drömmandets natur

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre seende

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela
  • 3
    Delningar