Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen


Senaste uppdateringar:

Kurser är uppdaterade för våren 2018. (2017-10-08) Läs mer

Aktiviteter på Nya Krukan är uppdaterade. (2017-09-15) Läs mer

 

Kurser och utbildningar

Här kan du se vilka kurser och utbildningar som erbjuds just nu. För att läsa mer om de olika inriktningarna på utbildningar se områdena nedan. Se utbud i kurser och utbildningar »

Böcker och DVD

Upplev Ambres teachingar på DVD eller läs någon av de böcker som Sture skrivit. Se alla böcker och DVDer här »

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du det mest aktuella just nu. Till anslagstavlan »

Förmedlingens fyra delar

Förmedlingens grund

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Chakraflödesterapi

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Drömmandets natur

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre seende

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »