Förmedlingens grund

Ambres vill med sin förmedling få oss att förnimma den visdoms och kunskapskälla som var och en är bärare av, men som blir dold genom präglingen. Vi anammar olika religioner, kulturer och traditioner beroende på var vi växer upp.

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar. Vårt Jag formar sitt medvetande utifrån femsinnesvärlden.

I människans inre finns en källa och en storhet som väntar på att bli upptäckt av människans medvetande. Den finns där som en längtan, som ett bakgrundsbrus.