Stöd till stiftelsen

Gåvor till Nya Ramstiftelsen

OBS! DETTA KONTO ÄR ENDAST AVSETT FÖR GÅVOR TILL STIFTELSEN.

För en gåva till Nya Ramstiftelsen – vänligen använd:

Bankgiro: 234-6401

Kontoinnehavare: Nya Ramstiftelsen

Vid betalning uppge ditt namn samt texten ”gåva till stiftelsen”.

Från utlandet: IBAN: SE 71 8000 0833 6001 3091 1332. BIC: SWEDSESS

Stort tack för din gåva!