Välkommen att stödja Nya Ramstiftelsen

Gåvor till Nya Ramstiftelsen

Om du vill stödja Nya Ramstiftelsen med en gåva, vänligen använd:

Bankgiro: 234-6401    OBS! Detta konto är endast avsett för gåvor till stiftelsen.

Kontoinnehavare: Nya Ramstiftelsen

Ange ditt namn samt ”Gåva till stiftelsen”.

Från utlandet:

IBAN: SE 71 8000 0833 6001 3091 1332

BIC: SWEDSESS

Stort tack för din gåva!

Dela