Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Senaste uppdateringar

Solhjulet 14 oktober
(2018-10-10) Läs mer

“Öppet hus” 7 oktober
(2018-09-12) Läs mer

Ambres

Läs mer

Aktiviteter

Läs mer

Kurser och utbildningar

Läs mer

Sture

Läs mer

Handledare/ behandlare

Läs mer

Böcker och DVD

Läs mer

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela