Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Senaste uppdateringar

DVD-visning, Göteborg, 6 och 13 mars
(2019-01-22) Läs mer

Utbildning till Chakraflödesmassör
(2019-01-08) Läs mer

Ambres

Läs mer

Aktiviteter

Läs mer

Butik

Böcker, DVDer och ljudfiler
Läs mer

Sture

Läs mer

Handledare

Läs mer

Kurser

Läs mer

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela