Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Senaste uppdateringar

Verktygsutbildning steg 2, Dalsland, maj
(2020-02-04) Läs mer

Healingaktivitet, Stockholm, mars och april
(2020-02-04) Läs mer

Vägen till hjärtat, Göteborg, 19 februari 2020
(2019-12-17) Läs mer

Kurs i Drömmandets natur, Stockholm,
1-2 februari 2020  (2019-12-17) Läs mer

Solhjulet, Stockholm, 9 januari 2020
(2019-12-05) Läs mer

Den nya boken “Drömmandets Natur”
har kommit! (2019-10-26) Läs mer

Ambres

Läs mer

Sture

Läs mer

Aktiviteter

Läs mer

Handledare

Läs mer

Butik

Böcker, DVDer och ljudfiler
Läs mer

Kurser

Läs mer

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela