Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Senaste uppdateringar

Harmonimässan, Stockholm
26-27 oktober (2019-10-08) Läs mer

Teaching med Simeno, Karlstad
12 oktober (2019-10-01) Läs mer

Vägen till hjärtat, Göteborg
18 oktober (2019-09-24) Läs mer

Teachingar med Simeno (2019-09-23) Butiken

Utbildning till chakraflödesmassör (2019-09-18) Länk

Drømmeworkshop, Sjøholmen
11 – 12 september (2019-08-23) Läs mer

Ambres

Läs mer

Sture

Läs mer

Aktiviteter

Läs mer

Handledare

Läs mer

Butik

Böcker, DVDer och ljudfiler
Läs mer

Kurser

Läs mer

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela