Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Senaste uppdateringar

Utbildning till chakraflödesmassör (2019-09-18) Länk

Drømmeworkshop, Sjøholmen
11 – 12 september (2019-08-23) Läs mer

Møte i Chakra Terapi, Oslo
12 september (2019-08-15) Läs mer

Bokrea t o m september! (2019-07-08) Butik

Hyr video online med inspelade teachingar
(2019-06-20) Video online

Introduktion till Verktygsutbildning,
Stockholm (2019-04-02) Läs mer

Ambres

Läs mer

Sture

Läs mer

Aktiviteter

Läs mer

Handledare

Läs mer

Butik

Böcker, DVDer och ljudfiler
Läs mer

Kurser

Läs mer

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela