Ambres förmedling - Nya Ramstiftelsen

Esoterik, drömtolkning, chakraflödesterapi och verktyg för samtal.

StureochKarin

Stiftarna Karin Rønning 1946-2015 och Sture Johansson 1939-2021.

Kära Ambresvänner!

Det är med sorg i hjärtat vi nu får meddela att Sture har gått vidare på sin resa. Han fick en fridfull, lugn avslutning på Karlstad sjukhus, där han legat några dagar. Sent tisdag kväll den 18 maj 2021 somnade han in.

Sture gav sitt liv till Ambres förmedling. Vi känner djup tacksamhet för allt han bidragit med som medium för Ambres och Simeno och även med sin klokhet i sina egna texter och i alla samtal. Han var en kär vän och vi kommer sakna honom mycket. Tillsammans bär vi vidare allt vi fått till oss under alla år i förmedlingen.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Fryksände kyrka i Torsby fredagen den 4 juni.

Med kärlek och tacksamhet!

Styrelsen i Nya Ramstiften

Den esoteriska kunskapen väcker frågor om livet och döden. Esoterik är ingen religion. Det är en inre kunskap om livet som vi alla bär och som kan ge vägledning i vardagen.

Drömmarna kan peka på konkreta riktlinjer och vägval. Genom drömtolkning kan man reflektera över sina drömmar och sin livssituation.

Chakraflödesterapin har sitt ursprung flera tusen år bakåt i tiden. Behandlingarna syftar till att balansera och harmonisera människans chakrasystem.

Vägledande samtal som kan vara till hjälp när du söker klarhet i livsfrågor, när du vill förstå och kunna förändra dina känslor eller reaktioner genom livet.

Alla våra kurser syftar till att ge ökad självkännedom. Utbildningarna ger unika verktyg att arbeta med om du vill hjälpa andra i deras personliga utveckling.

Diplomerade och certifierade handledare och behandlare som arbetar med drömtolkning, chakraflödesbehandlingar och vägledande samtal.

Information om aktiviteter, kurser och utbildningar.

Böcker om esoterisk kunskap. Ljudfiler och videor med Ambres.

© Nya Ramstiftelsen