Årlig Uppdatering för utbildade chakraflödesmassörer och chakraflödesterapeuter

Årlig uppdateringsträff för chakraflödesterapeuter och chakraflödesmassörer.

Plats: Häverö