Chakraflödesterapi

Om Chakraflödesterapi

Chakraflödesterapin har sitt ursprung flera tusen år bakåt i tiden. Behandlingarna syftar till att balansera och harmonisera människans chakrasystem. Varje människas chakrasystem är unikt och utgör länken mellan den fysiska och den icke fysiska kroppen. Ett balanserat chakrasystem med vitala flöden är grunden för hälsa och en viktig del för medvetandets utveckling.

Om behandlingarna

Behandlingar i Chakraflödesterapin stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska påfrestningar. Behandlingarna syftar till att skapa balans och få igång djupare flöden och stimulera energi så att blockeringar frigörs. De verkar grundande och bidrar till kroppsstabilitet och ett inre lugn samtidigt som de är upplyftande och vitaliserande.

I Chakraflödesterapin ingår bland annat följande behandlingar:

 • Chakraflödesmassage som är en helkroppsmassage
 • Chakrabalansering som balanserar kroppens sju chakran
 • Chakrapunktsbehandling som hör samman med ett eller flera organ

Alla behandlingar kan verka energigivande och arbetar på att återställa de naturliga flödena och balansen.

Önskar du boka tid för en behandling

I Nya Ramstiftelsen finns utbildade Chakraflödesmassörer och Chakraflödesterapeuter som utövar dessa metoder. Chakraflödesmassörer utövar bland annat Chakraflödesmassage. Chakraflödesterapeuter utövar alla metoder/behandlingar i Chakraflödesterapin.

Alla Chakraflödesterapeuter och Chakraflödesmassörer arbetar under Nya Ramstiftelsens etiska riktlinjer:

 • utgår från ett holistiskt synsätt
 • respekterar och främjar varje människas grundläggande rättigheter och värde
 • särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning
 • iakttar tystnadsplikt och respekterar förtroenden

Metoderna i Chakraflödesterapin är varumärkesskyddade och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

Vill du boka en tid eller har frågor är du välkommen att kontakta en behandlare, du hittar kontaktuppgifter här.

Utbildningar i Chakraflödesterapi

Söker du kunskap om Chakrasystemet och vill lära dig metoderna i Chakraflödesterapin har du här genuina och unika verktyg som kan hjälpa många människor på sin inre väg.

Chakrasystemet är en central del av den esoteriska läran, den esoteriska drömmen. Metoderna i Chakraflödesterapin ger en väg i att lära känna sig själv, ger större medvetenhet om sig själv och sin gudomliga tillhörighet. Man får bland annat ökad kroppskännedom, trygghet i sin fysiska kropp och förståelse hur kropp och psyke hör ihop.

Chakraflödesterapin finns ingen annanstans i världen, den förmedlades av Ambres första gången 1992 som en hel kroppsterapi. Efterhand utbildade han ett antal behandlare under en period på sex år som senare bildade Chakraakademin. Idag ägs och förvaltas metoderna av Nya Ramstiftelsen som tillhandahåller utbildningar i behandlingarna.

Om utbildningarna

Utbildningarna är uppdelade i två olika steg.

Steg 1 – Utbildning till Chakraflödesmassör

Utbildningen till Chakraflödesmassör pågår under ca 1,5 år och omfattar minst tre kurstillfällen. Varje kurstillfälle är fyra dagar och genomförs av en Certifierad Chakraflödesterapeut.

Utbildningen avslutas med ett examinationstillfälle med en praktisk och en teoretisk del. Efter att du har blivit godkänd får du ett intyg som ger dig möjlighet att arbeta med egna klienter under ett år därefter erhålls ett diplom till Chakraflödesmassör.

Som Chakraflödesmassör kan du sedan vidareutbilda dig till Chakraflödesterapeut.

Steg 2 – Utbildning till Chakraflödesterapeut

Utbildningen pågår under ca 1,5 – 2 år och omfattar minst fyra kurstillfällen.

Utbildningen avslutas med ett examinationstillfälle med en praktisk och en teoretisk del. Efter att du har blivit godkänd får du ett Diplom som ger dig möjlighet att arbeta med samtliga metoder.

Kursinnehåll

Utbildningarna omfattar både teoretiska och praktiska kunskaper som:

 • Chakrasystemets grunder
 • De Esoteriska Grunderna
 • Massagebehandlingar
 • Andningsövningar och visualiseringar
 • Personlig självkännedom
 • 20-30 dokumenterade behandlingar
 • Professionellt förhållningssätt

Självreflektion och empati är en viktig del i utbildningarna.

Alla som har gått utbildningar i Chakraflödesterapi är överens om att det är en tillfredsställelse och glädje att utöva metoderna, att kunna ge något som ger inre balans och styrka till andra människor.

En fördel med att utbilda dig är att du kan byta behandlingar med andra och underhålla ditt personliga välbefinnande. Som behandlare får du själv energi när du ger en behandling.

Kurslitteratur är boken ”Möte med Ambres”, du hittar den här i butiken. Efter avslutad utbildning i steg 1 finns möjlighet att köpa ett Kompendium. Efter steg 2 även annat material.

Vill du veta mer se under kurser eller kontakta info@nyaramstiftelsen.se

© Nya Ramstiftelsen

Dela detta: