Om kurser och utbildningar i Drömmandets Natur

Kurser och utbildningar i Drömmandets Natur ger omfattande esoterisk kunskap och ett helhetsperspektiv på oss själva och våra olika slags drömmar och om hur vi drömmer i en drömväv.

Genom drömtolkning får du lära dig att tolka symboler i drömmar i en metod som utgår från individens personliga symbolspråk.

Drömtolkning kan ge värdefulla nycklar till dig själv och är ett spännande verktyg att arbeta med om du vill vägleda andra i deras personliga utveckling.

Många som har gått kurser och utbildningar tycker att Drömmandets Natur är unikt och otroligt givande.

Som en introduktion i olika begrepp om drömmarnas dimensioner kan böckerna ”Drömmandets Natur” och ”Möte med Ambres” rekommenderas, du hittar dem i butiken här.

Notera att i nuläget har vi inga listade kurser i Drömmandets Natur p.g.a. den rådande pandemin men förhoppningar om att kunna erbjuda senare under 2021. Vid förfrågningar och intresseanmälan är du välkommen att kontakta en handledare här eller höra av dig till stiftelsen på info@nyaramstiftelsen.se.

Drömtolkningsmetoden i Drömmandets Natur är varumärkesskyddad och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

 

© Nya Ramstiftelsen