Drömmandets Natur

Om Drömmandets Natur

Drömmandets Natur utgår från ett holistiskt perspektiv, ett helhetsperspektiv som beskriver hur vi genom drömmar skapar våra liv.

Drömmandets Natur handlar om ditt liv, vad du funderar över och drömmer om. Vad du vill uppnå och hur du ser på dig själv och världen.

Vad är en dröm?

Allting är en dröm, det vi drömmer på nätterna och det vi upplever i vår vakna tillvaro. Vi drömmer fram våra liv varje dag, en livsdröm.

I vårt dagliga tal används begreppet dröm ofta; drömhus, drömjobb, drömbil, drömscenario, drömmen gick i uppfyllelse, etc. Du känner säkert igen dig.

Om Livsdrömmen

För att kunna förverkliga sin dröm, att förändra eller utveckla den, kan vi betrakta livsdrömmen i fyra aspekter; dagdrömmar, dagsdrömmar, subjektiva nattdrömmar och Vägvisarens drömmar. Genom dem får vi översikt och större förståelse om hur vi drömmer och vad vi bör uppmärksamma.

Alla drömmar är vägvisande om hur vi ska hantera våra liv. Hur vi kan förverkliga våra drömmar.

Drömmandets Natur handlar om att bli aktiv i sitt drömmande.

Våra liv är en drömväv

Om man betraktar drömmen ser den ut som en väv, en Drömväv. Väven kan liknas vid en matta som vi går på och vi väver dag för dag. Våra subjektiva, individuella livsdrömmar är sammanflätade i kollektiva drömmar och som i sin tur är förankrade i en större dröm, den universella drömmen. Drömväven kan beskrivas så här:

Den subjektiva drömväven är våra subjektiva, personliga livsdrömmar.

Den kollektiva drömväven innehåller mängder av subjektiva drömvävar, skapade ur traditioner, religioner och kulturer med sina värderingar och regler som vi är uppväxta med.

Den universella drömväven där allting lagras från tidernas begynnelse, alla subjektiva och kollektiva drömvävar, kan liknas vid en medvetenhet som bara växer och växer.

Vi är medskapare i den värld vi lever i, i varje tanke och varje handling.

Om att tolka drömmar

Livsdrömmen kan man dela upp i nattdröm och dagsdröm. Där kan vi få värdefull information och konkreta riktlinjer om vad vi behöver ta itu med för att kunna skapa förändringar och förverkliga det vi egentligen längtar till. Drömtolkning kan ge ökad medvetenhet om våra egna resurser.

Våra nattdrömmar kan vara upplysande, påvisande, varnande, helande och även visionära.

Ibland uppstår starka situationer på dagarna som berör oss på olika sätt. Dessa situationer är vad som kallas för dagsdrömmar och de kan tolkas på liknande sätt som en nattdröm.

Oavsett vilken typ av dröm det handlar om så är de vägvisande och kan tolkas och ge oss vägledning i våra livssteg.

Att komma ihåg sin nattdröm

Alla drömmer om nätterna men kanske inte alltid kommer ihåg dem. Ett tips för att komma ihåg sina drömmar kan vara att du har ett block och penna vid sängen så att du kan skriva ner din dröm direkt när du vaknar. Du har säkert upplevt hur en dröm tycks försvinna, som att den ”bleknar bort” och blir svår att få tag på igen. Man kan träna sig i att komma ihåg sina nattdrömmar.

Drömmar är färskvara, för att en dröm ska ha ett aktuellt tolkningsvärde bör den inte vara mer än max tre dygn gammal.

Vill du ha en dröm tolkad eller gå en kurs?

I Nya Ramstiftelsen finns diplomerade och certifierade handledare i Drömmandets Natur. Drömtolkningsmetoden utgår från ett holistiskt synsätt och individens personliga drömspråk.

Drömtolkning kan utövas enskilt eller i grupp som t.ex. i en drömcirkel. Att delta i en grupp kan vara givande då man tillsammans med andra kan diskutera om drömmar samt få sina drömmar tolkade.

Alla som har gått kurser och utbildningar tycker att Drömmandets Natur är unikt och otroligt spännande.

Önskar du enskild drömtolkning eller har frågor och vill gå en kurs/cirkel är du välkommen att kontakta en handledare. Du hittar kontaktuppgifter här. Se även under program och kurser.

Om handledare

Diplomerade och certifierade handledare i Drömmandets Natur har genomgått en utbildning i drömtolkning och i egen självkännedom.

Diplomerade handledare tolkar drömmar enskilt och i drömcirklar. Certifierade handledare erbjuder även kurser och utbildningar.

Alla diplomerade och certifierade handledare arbetar under Nya Ramstiftelsens etiska riktlinjer:

  • utgår från ett holistiskt synsätt
  • respekterar och främjar varje människas grundläggande rättigheter och värde
  • särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning
  • iakttar tystnadsplikt och respekterar förtroenden

Drömtolkningsmetoden i Drömmandets Natur är varumärkesskyddad och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

Önskar du enskild drömtolkning eller har frågor och vill gå en kurs/cirkel är du välkommen att kontakta en handledare. Du hittar kontaktuppgifter här. Se även under program och kurser.

Kurslitteratur i Drömmandets Natur är boken med samma titel ”Drömmandets Natur” samt boken ”Möte med Ambres”, du hittar dem i butiken.

© Nya Ramstiftelsen

Dela detta: