De fyra grundpelarna i Ambres lära

Förmedlingens fyra delar

Förmedlingens grund

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av yttervärlden och dess inpräglade värderingar.

Läs mer »

Chakraflödesterapi

Ambres Chakraflödesterapi hjälper dig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd.

Läs mer »

Drömmandets natur

Att lära sig att tolka drömmar handlar om att finna var och ens personliga drömnyckel.

Läs mer »

Inre seende – verktyg för självkännedom

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv.

Läs mer »

Dela