Ambres Chakraflödesterapi

Ambres Chakraflödesterapi

Människan är så mycket mer än sin fysiska kropp. Runt och i kroppen flödar en livgivande väv av energiströmmar. Denna väv av energi kallas chakrasystemet.

Varje människas chakrasystem är unikt och utgör länken mellan den fysiska, den psykiska och den andliga kroppen. Ett balanserat chakrasystem med vitala flöden är grunden för hälsa och en viktig del för medvetandets utveckling.

Chakraflödesterapin arbetar med att balansera och harmonisera chakrasystemet. Stress och oro, svåra livssituationer och sjukdomar rubbar energiflödena och skapar obalans.

Chakraflödesterapin med sina olika tekniker hjälper energiströmmarna att leta sig tillbaka till barnets oförstörda energitillstånd. Kroppens försvar mot fysiska och psykiska påfrestningar förstärks därmed.

Ur Ambres förmedling av chakraflödesterapi växte ChakraAkademin fram, som idag utbildar massörer och terapeuter, vilka hjälper andra att komma i balans och finna sig själv.

Dela