Behandlingar i Ambres Chakraflödesterapi

Behandlingar i Chakraflödesterapi

Syftet med varje behandling är att skapa balans i kroppens chakrasystem, vilket gynnar kroppens självläkningsförmåga och vitalisering. För att uppnå balans i kroppens energisystem kan det vara nödvändigt att minska på fysiska och psykiska spänningar. Olika tekniker hjälper till med detta. Några exempel på olika behandlingstekniker finner du nedan.

Chakraflödesmassage

Den vanligaste formen för att vitalisera kroppens energisystem är chakraflödesmassagen. Massagen påverkar hela chakrasystemet. Massagen avlägsnar spänningar från kroppen, skapar trygghet och förankring. I denna stressade värld hinner vi sällan stanna upp och reflektera, vi rusar på och förlorar kontakten med oss själva och naturen. Stress och livets påfrestningar kan skapa blockeringar i vår kropp som så småningom kan utvecklas till sjukdom. Genom att balansera kroppen regelbundet stärker vi vår hälsa och skapar bättre förutsättningar i vårt dagliga liv. Chakraflödesmassagen är också ett ypperligt medel för dem som arbetar aktivt med personlig självkännedom. Chakraflödesmassagen är en helkroppsmassage. Vill du komma i kontakt med någon av våra terapeuter kan du gå in på menyn under rubriken ”Handledare”.

Avstrykningsmassage

Syftet med denna massageteknik är att minska psykiska spänningar som är kopplade till omedvetna processer. Massagen är en lättmassage där terapeuten använder sig av lätta strykningar över kroppen i ett bestämt mönster.

Eterkroppsmassage

Utöver den fysiska kroppen består människan av en astral och en mentalkropp. Medan den astrala kroppen byggs upp av vår känslovärld byggs den mentala kroppen upp av vår tankevärld. Våra känslor och tankar skapar olika roller som vi människor identifierar oss med. Man skulle enkelt kunna säga att det vi känner och tänker påverkar vår fysiska kropp. Spänningar och blockeringar i astral- och mentalkropp kan balanseras med hjälp av eterkroppsmassagen.

Chakrapunktsavstämning

Obalans i organ och hormonsystemet kan leda till sjukdom. Chakrapunktsavstämning används för att balansera våra chakraströmmar som hör samman med och styr ett eller flera organ.

Utöver behandlingarna ovan finns det en handfull andra behandlingar som kan hjälpa att skapa balans i chakrasystemet. För vidare information ta gärna kontakt med någon av våra terapeuter.

ChakraAkademin® tar endast ansvar för behandlingar som genomförs av terapeuter som följer ChakraAkademins ramar och har fått sin utbildning inom Akademin. Fråga alltid efter ChakraAkademins intyg, diplom eller certifikat innan du tar emot en behandling. Du kan också ta kontakt med oss för referenser.

Dela