Utbildningar i Ambres Chakraflödesterapi

Utbildningar i Chakraflödesterapi

Utbildning till Chakraflödesmassör – Steg 1

Utbildningen till chakraflödesmassör är på ca ett och ett halvt år och omfattar minst tre kurstillfällen och en examinationskurs. Varje kurs är på fyra dygn och genomförs på Nya Krukan i Bromma.

Utbildningarna omfattar teoretiska och praktiska kunskaper. I utbildningen ingår:

•   Chakrasystemets grunder
•   Esoterisk kunskap enligt Ambres
•   Massagebehandlingar
•   Andningsövningar och visualiseringar
•   Personlig självkännedom
•   20 dokumenterade behandlingar
•   Professionellt förhållningssätt

Självreflektion och empati är en viktig grund i utbildningen

Utbildningen avslutas med en examinationskurs med en praktisk och en teoretisk del. Efter att ha blivit godkänd får du ett intyg som ger dig möjlighet att arbeta med egna klienter.

Som chakraflödesmassör kan du fortsätta utbildningen till chakraflödesterapeut. Det omfattar minst fyra ytterligare kurstillfällen och en ny examinationskurs.

Dela