Förmedlingens grund i Ambres lära

Förmedlingens grund

”Jag finns inte här för att lära er någonting nytt, utan jag finns här för att väcka er till insikt om den kunskap ni redan har. Jag har uppstått ur er längtan till att finna er inre frihet och harmoni.

Under årtusenden har det funnits många olika läror som har utgått från samma källa. Om någon säger att det här är den enda sanna vägen så är det en charlatan. Det finns många vägar till sanningen.

Undersök också det jag ger. Betrakta inte vad jag säger som en självklarhet utan undersök det, känn på det och ifrågasätt det. Min förmedling ska kunna tåla en kritisk granskning. Grunden måste vara stark. ”

Ambres

Vi är ett med hela skapelsen. Den esoteriska läran handlar till större delen om närheten till livet självt.

Ambres ger oss olika vägar och metoder att upptäcka den kunskap som var och en är bärare av, men som blir dold av vår prägling. Den yttre, präglade människan förändras under hela sitt liv av yttervärldens påverkan. Vårt präglade ego begränsar oss och vi får sällan eller aldrig tillgång till det unika som varje människas inre gudagnista är bärare av, som t.ex. förvärvade talanger och egenskaper från tidigare inkarnationer. Vi får inte heller tillgång till den kunskap som vi bär på från skapelsens början och framåt.

I Förmedlingens grund beskrivs hur människan byggs upp, vilka mekanismer som finns och hur vi ständigt påverkas av omvärlden och dess inpräglade värderingar. Det yttre jaget formar sitt medvetande utifrån våra fem sinnen och de fem dimensionerna.

Alla bär vi på en längtan. Det är en gudomlig längtan; att den inre storheten och visdomskällan ska bli upptäckt och införlivad med den yttre människans medvetande. Denna längtan kan ibland upplevas som en inre stilla gråt.

För att förstå processerna i vår utveckling behöver vi förstå människans mekanismer, hur vi har skapats och ur vad vi har uppstått.

Vägen till den inre visdoms- och kunskapskällan handlar om självkännedom, där vi behöver nyfikenheten och modet att våga se alla våra skapade roller. Vi behöver viljan att befria oss från allt som hindrar oss från den fullödiga upplevelsen. Vi behöver också förmågan att genomskåda de tankar, värderingar och händelser som vi okritiskt har tagit till oss.

Den esoteriska läran har varit dold för många människor genom årtusenden. Det är dags att den dolda läran blir vidöppen för alla som vill ta del av den. Vi står inför en medvetandehöjning av både människan och planeten som påverkar hela Kosmos. Esoterisk kunskap har alltid funnits men har av många betraktats som mystik och fylld av fenomen. Det finns ingen mystik, det finns bara okunnighet.

Den esoteriska läran beskriver livets uppkomst, dess utveckling, hur karmalagen verkar och mycket, mycket mera. Det är ingen teori som vi kan förstå med intellektet men den kan förnimmas med känslan och den inre vetskapen. Den esoteriska läran ska inte bli en flykt ifrån livet, utan istället införlivas med livet självt. I varje andetag, i varje handling har vi möjlighet att leva utifrån vår högsta potential. Då handlar vi i balans. Vi är sanna mot oss själva och objektiva i vårt handlingssätt.

Kärlekskraften blir ofta subjektiv och bindande. Att kunna genomskåda ägandet och se bakom sig själv och sin omgivning öppnar för medmänsklighet med närhet, värme och varsamhet.

Alla har vi möjligheten att se och rensa bland våra rädslor. Vi kan verka utan att låta oss styras av våra känslomässiga hinder. Vi kan bli hela människor där den inre källan med sin visdom och kunskap kan göra sig hörd via vårt yttre jag. Vi kan därigenom samverka för ett uppvaknande i harmoni och balans. Alla människor har samma värde, vår inre gudomlighet har samma ursprung och våra fysiska kroppar är ett lån från planeten.

Dela