Välkommen att stödja Nya Ramstiftelsen

Gåvor till Nya Ramstiftelsen

Du är varmt välkommen att stödja Nya Ramstiftelsens verksamhet med en gåva. Pengarna går i huvudsak till fasta kostnader för att driva stiftelsen.

Nya Ramstiftelsens gåvokonto
Kontoinnehavare: Nya Ramstiftelsen
Bankgiro: 234-6401

Skriv “Gåva till Nya Ramstiftelsen” och ditt namn.

Från utlandet:
IBAN: SE 71 8000 0833 6001 3091 1332
BIC: SWEDSESS

Nya Ramstiftelsen äger Sturegården AB som står för driften av samlingslokalen Nya Krukan. Målet är att verksamheten i lokalen ska bära kostnaderna, men vi är inte där än. Du är välkommen att stödja Sturegården AB med en gåva.

Sturegården ABs gåvokonto
Kontoinnehavarare: Sturegården AB
Bankgiro: 5237-9252
Skriv “Gåva till Sturegården” och ditt namn

Från utlandet:
IBAN: SE 86 8000 0833 6001 3088 2350
BIC: SWEDSESS

Stort tack!

Dela