Handledare och behandlare

Handledare, behandlare och lärare

Under sin verksamma tid har Ambres haft olika utbildningar, lärt ut metoder och tekniker som kan hjälpa människor till en ökad självkännedom och inre balans.

Här hittar du diplomerade och certifierade handledare, behandlare och lärare som arbetar med dessa metoder och tekniker under enskilda konsultationer eller i grupp.

Alla diplomerade och certifierade handledare, behandlare och lärare arbetar under Nya Ramstiftelsens etiska riktlinjer:

  • utgår från ett holistiskt synsätt
  • respekterar förtroende och iakttar tystnadsplikt
  • respekterar och främjar varje människas grundläggande rättigheter och värde
  • särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning

Nedan listas diplomerade och certifierade handledare, behandlare och lärare. Välkommen att ta kontakt om du vill ha mer information eller boka en tid.

Platser med handledare, behandlare och lärare

Vagledare-Norge-Sverige-816x1024

Sverige  

Hugo Ljungberg, Göteborg

 

Tar emot för behandling i Göteborg.

E-post: ljungberghugo@yahoo.se

Utbildning: Chakraflödesmassage

Läs mer

Jag delar en mysig lokal med andra terapeuter på Mintensgatan 3 b nära Olskroken i Östra Göteborg. Jag tar emot för behandling i chakraflödesmassage (djupmassage) och avstrykning (lättmassage) under dessa tider:

Första tisdagen i varje månad kl 9-21
Fredagar ojämna veckor kl 9-21
Lördagar jämna veckor kl 9-21

Bakgrund:
Jag har deltagit i Ambres undervisning sedan 1989 och blev nyfiken på hur man kan behandla genom chakraterapi. Började därför min utbildning 2012 och blev färdig massör 2016. Jag har gått chakraterapeututbildningen men avvaktar att ta examen.

Välkommen att pröva på.

Vänligen

Hugo Ljungberg

Läs mindre

Marianne Persson, Järna

 

Behandlingar och samtal i Järna.

E-post: marianne.s.persson@telia.com

Telefon: 076 – 767 64 18

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur

Akos Horvath, Linköping

 

Tar emot enskilda klienter och grupper i Linköping.

E-post: akos.horvath@rekrea.se

Telefon: 070 – 25 98 133

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur.

Annika Waldenström, Stockholm

 

E-post: akal.annika@gmail.com

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur.

Borit Åkerberg, Stockholm

 

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

E-post: borit29@icloud.com

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal  och Drömmandets Natur

Gabriella Gordon, Stockholm

 

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur

E-post: c.g.gordon2@hotmail.com

Jannika Strååt, Stockholm

 

Ger behandlingar i Stockholm och på Gotland.

E-post: jannika.straat@gmail.com

Telefon: 070 – 389 14 82

Utbildning: Chakraflödesterapi och Inre Seende – verktyg för samtal

Läs mer

I mitt arbete som skådespelerska så är det viktigt att lyssna in och få förståelse för vad som ligger bakom orden.  När jag sedan utbildade mig till Chakraflödesterapeut upptäckte jag vilken nytta jag hade av den kunskapen.

Genom mötet i nuet, närvaron och lyssnandet bortom orden vill jag försöka öka din förståelse vad som begränsar dig, så du kommer närmare kärnan av dig själv var ur livets outsinliga källa har sitt ursprung.

Om du tittar ut över horisonten så kommer du upptäcka en liten fin strimma av ljus mellan himmel och hav, den strimman åter-reflekterar jordens kraftfält. På samma sätt åter-reflekterar vi vårt eget kraftfält när vi låter kroppen möta beröringen av närvaron.

Läs mindre

Margareta Saéden, Stockholm

 

Tar emot för behandling på Nya Krukan.

Utbildning: Chakraflödesterapi

E-post: m.saeden@hotmail.com

Carita Krantz, Uddevalla

 

Tar emot för behandling i Uddevalla och Kungshamn.

E-post: carita.ryden@hotmail.com

Telefon: 0701 – 503 111

Utbildning: Chakraflödesmassör och Drömmandets Natur

Läs mer

Jag har drivits av en nyfikenhet om verklighetens innersta natur alltsedan jag var barn och attraktionslagen var för mig en realitet långt innan det blev ett begrepp. Efter att ha varit med om en händelse där jag fick uppleva att tankarna var en kraftkälla, som inte bara befann sig i huvudet utan även utanför kroppen, väcktes min nyfikenhet på allvar. Jag sökte kunskapen i flertusenårig gammal visdom och studerade hur kropp och sinne fungerar på energinivå. När jag anmälde mig till en drömtydningskurs med Ambres var jag helt ovetandes om att denna kurs skulle öppna upp inre dörrar till en annan kunskapskälla, en ökad medvetenhet om verklighetens natur och bättre självkännedom. Detta är en kunskap som jag med passion och glädje gärna delar med mig av.

Du är hjärtligt välkommen att boka en vitaliserande chakraflödesmassage, en lugnande avstrykningsmassage, ett föredrag om drömmar eller en privat sittning där vi tillsammans samtalar om betydelsen av din nattdröm. -Allt enligt Ambres tekniker  ?

Läs mindre

Marie Larsson, Vallentuna

 

Tar emot för behandling i Vallentuna, Stockholm.

E-post: energybalans@gmail.com

Telefon: 070 – 759 30 01

Utbildning: Chakraflödesmassage

Sari Anette Johansson, Örebro

Tar emot enskilda klienter och grupper i Örebro.

Utbildning:  Inre Seende – verktyg för samtal  och Drömmandets Natur

E-post: sarianette@gmail.com

Telefon: 070 – 961 96 86

Läs mer

Jag är född 1966 och bor i Örebro där jag är verksam som handledare i Inre seende och Drömmandets natur. Jag tar emot enskilda klienter för samtal och har även verksamhet med grupper bl.a. drömcirklar. Lokalen jag arbetar i ligger nära stadsparken på Oskarsvägen 2 B.

Bakgrund:
Jag mötte Ambres i början på 2000-talet och började så småningom utbildningen i Inre seende. Jag blev diplomerad 2007 och certifierad 2013. Jag är sedan 2017 även certifierad av Ambres i Drömmandets natur. Tidigare hade jag sökt i olika utbildningar efter de ”rätta” verktygen för personutveckling. Inre seendet var för mig som att komma hem. Verktygen fungerar och skapar förändringar på ett varsamt sätt. Jag anser att all kunskap och alla metoder som Ambres har lärt ut är enastående. Det är otroligt givande att kunna erbjuda vägledning till andra med så unika metoder. Välkommen att ta kontakt!

Läs mindre

Norge  

Anne-Margrethe Hovet, Oslo

 

Drømmetolkning og samtale i Oslo.

E-post: anne-mhovet@wemail.no

Telefon: 047 – 95 16 90 56

Utdanning: Indre seende –  Drømmens natur.

Eirik Fosshagen, Oslo

 

Chakraflytmassage i Oslo.

E-post: eirik@fosshagen.com

Telefon: 90 89 34 33

Utdanning: Chakraflytmassage.

Hans Thore Karlsrud, Oslo

 

Drømmetolkning og samtale i Oslo.

E-post: ht.karlsrud@gmail.no

Telefon: 047 – 900 25 803

Utdanning: Indre seende –  Drømmens natur.

© Nya Ramstiftelsen