Handledare i Ambres tekniker

Handledare/behandlare

Ambres har lärt ut olika metoder eller tekniker som kan hjälpa oss till bättre självkännedom och balans. Det finns diplomerade och certifierade handledare och behandlare som arbetar med dessa metoder:

•   Chakraflödesmassör.   Läs mer om Chakraflödesterapi >>
•   Chakraflödesterapeut. Läs mer om Chakraflödesterapi >>
•   Handledare i Drömmandets natur. Läs mer om Drömmandets natur >>
•   Handledare i Verktygen. Läs mer om Inre seende – verktyg för självkännedom >>

Metoderna utgår från individen och dess livssituation och kan ge hjälp att hantera stress och oro, ge insikter, vägledning, perspektiv och svar på frågor.  Metoderna är inte terapeutiska och används endast för vardagsproblematik. Handledarna/behandlarna arbetar med enskilda konsultationer eller i grupp.

Nedan listas diplomerade och certifierade handledare och behandlare. Välkommen att ta kontakt om du vill ha mer information eller boka en konsultation.

Akos Horvath, Linköping

Inriktning: Chakraflödesterapi, Verktygen och Drömmandets natur

E-post: akos.horvath@rekrea.se

Telefon: 070-25 98 133

Behandlingar och samtal i Linköping.

Annika Waldenström, Stockholm

 

Inriktning: Chakraflödesterapi, Verktygen och Drömmandets natur.

E-post: akal.annika@gmail.com

Borit Åkerberg, Stockholm

 

Inriktning: Chakraflödesterapi, Verktygen och Drömmandets natur

E-post: borit29@icloud.com

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

Gabriella Gordon, Stockholm

 

Inriktning: Chakraflödesterapi, Verktygen och Drömmandets natur

E-post: c.g.gordon2@hotmail.com

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

Jannika Strååt, Stockholm

 

Inriktning: Chakraflödesterapi och Verktygen

E-post: jannika.straat@gmail.com

Telefon: 070-389 14 82

Ger behandlingar i Stockholm och på Gotland.

Läs mer

I mitt arbete som skådespelerska så är det viktigt att lyssna in och få förståelse för vad som ligger bakom orden.  När jag sedan utbildade mig till Chakraflödesterapeut upptäckte jag vilken nytta jag hade av den kunskapen.

Genom mötet i nuet, närvaron och lyssnandet bortom orden vill jag försöka öka din förståelse vad som begränsar dig, så du kommer närmar kärnan av dig själv var ur livets outsinliga källa har sitt ursprung.

Om du tittar ut över horisonten så kommer du upptäcka en liten fin strimma av ljus mellan himmel och hav, den strimman åter-reflekterar jordens kraftfält. På samma sätt åter-reflekterar vi vårt eget kraftfält när vi låter kroppen möta beröringen av närvaron.

Läs mindre

Jessica Rosendahl, Göteborg

 

Inriktning:  Drömmandets natur

E-post: jessica.s.rosendahl@gmail.com

Telefon: 072-180 75 50

Tar emot för samtal i Göteborg.

Margareta Saéden, Stockholm

 

Inriktning: Chakraflödesterapi

E-post: m.saeden@hotmail.com

Tar emot för behandling på Nya Krukan.

Marianne Persson, Järna

 

Inriktning: Chakraflödesterapi och Verktygen

E-post: marianne.s.persson@telia.com

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan och i Järna.

Marie Larsson, Vallentuna

 

Inriktning: Chakraflödesmassage

E-post: energybalans@gmail.com

Telefon: 070-759 30 01

Tar emot för behandling i Vallentuna, Stockholm.

Sari Anette Johansson, Örebro

 

Inriktning:  Verktygen och Drömmandets natur

E-post: sarianette@gmail.com

Tar emot för samtal i Örebro.

Dela