Handledare och behandlare

Handledare och behandlare

Under sin verksamma tid har Ambres haft olika utbildningar, lärt ut metoder och tekniker som kan hjälpa människor till en ökad självkännedom och inre balans.

I Nya Ramstiftelsen finns det diplomerade och certifierade handledare och behandlare som arbetar med dessa metoder och tekniker under enskilda konsultationer eller i grupp.

Metoderna utgår från individen och dennes livssituation och kan ge hjälp att hantera stress och oro, ge vägledning och perspektiv i livsfrågor. Metoderna är inte terapeutiska men ger en väg i självkännedom och insikt om sina egna resurser.

Alla diplomerade och certifierade handledare/behandlare arbetar under Nya Ramstiftelsens etiska riktlinjer:

  • utgår från ett holistiskt synsätt
  • respekterar förtroende och iakttar tystnadsplikt
  • respekterar och främjar varje människas grundläggande rättigheter och värde
  • särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning

Nedan listas diplomerade och certifierade handledare och behandlare. Välkommen att ta kontakt om du vill ha mer information eller boka en tid.

Akos Horvath, Linköping

 

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för självkännedom och Drömmandets Natur.

E-post: akos.horvath@rekrea.se

Telefon: 070 – 25 98 133

Behandlingar och samtal i Linköping.

Annika Waldenström, Stockholm

 

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för självkännedom och Drömmandets Natur.

E-post: akal.annika@gmail.com

Borit Åkerberg, Stockholm

 

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för självkännedom och Drömmandets Natur

E-post: borit29@icloud.com

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

Carita Krantz, Uddevalla

 

Utbildning: Chakraflödesmassör och Drömmandets Natur

E-post: carita.ryden@hotmail.com

Telefon: 0701 – 503 111

Tar emot för behandling i Uddevalla och Kungshamn.

Läs mer

Jag har drivits av en nyfikenhet om verklighetens innersta natur alltsedan jag var barn och attraktionslagen var för mig en realitet långt innan det blev ett begrepp. Efter att ha varit med om en händelse där jag fick uppleva att tankarna var en kraftkälla, som inte bara befann sig i huvudet utan även utanför kroppen, väcktes min nyfikenhet på allvar. Jag sökte kunskapen i flertusenårig gammal visdom och studerade hur kropp och sinne fungerar på energinivå. När jag anmälde mig till en drömtydningskurs med Ambres var jag helt ovetandes om att denna kurs skulle öppna upp inre dörrar till en annan kunskapskälla, en ökad medvetenhet om verklighetens natur och bättre självkännedom. Detta är en kunskap som jag med passion och glädje gärna delar med mig av.

Du är hjärtligt välkommen att boka en vitaliserande chakraflödesmassage, en lugnande avstrykningsmassage, ett föredrag om drömmar eller en privat sittning där vi tillsammans samtalar om betydelsen av din nattdröm. -Allt enligt Ambres tekniker  ?

Läs mindre

Gabriella Gordon, Stockholm

 

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för självkännedom och Drömmandets Natur

E-post: c.g.gordon2@hotmail.com

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

Hugo Ljungberg, Göteborg

 

Utbildning: Chakraflödesmassage

E-post: ljungberghugo@yahoo.se

Telefon: 073 – 830 24 22

Tar emot för behandling i Göteborg

Läs mer

Jag delar en mysig lokal med andra terapeuter på Mintensgatan 3 b nära Olskroken i Östra Göteborg. Jag tar emot för behandling i chakraflödesmassage (djupmassage) och avstrykning (lättmassage) under dessa tider:

Första tisdagen i varje månad kl 9-21
Fredagar ojämna veckor kl 9-21
Lördagar jämna veckor kl 9-21

Bakgrund:
Jag har deltagit i Ambres undervisning sedan 1989 och blev nyfiken på hur man kan behandla genom chakraterapi. Började därför min utbildning 2012 och blev färdig massör 2016. Jag har gått chakraterapeututbildningen men avvaktar att ta examen.

Välkommen att pröva på.

Vänligen

Hugo Ljungberg

Läs mindre

Jannika Strååt, Stockholm

 

Utbildning: Chakraflödesterapi och Inre Seende – verktyg för självkännedom

E-post: jannika.straat@gmail.com

Telefon: 070 – 389 14 82

Ger behandlingar i Stockholm och på Gotland.

Läs mer

I mitt arbete som skådespelerska så är det viktigt att lyssna in och få förståelse för vad som ligger bakom orden.  När jag sedan utbildade mig till Chakraflödesterapeut upptäckte jag vilken nytta jag hade av den kunskapen.

Genom mötet i nuet, närvaron och lyssnandet bortom orden vill jag försöka öka din förståelse vad som begränsar dig, så du kommer närmare kärnan av dig själv var ur livets outsinliga källa har sitt ursprung.

Om du tittar ut över horisonten så kommer du upptäcka en liten fin strimma av ljus mellan himmel och hav, den strimman åter-reflekterar jordens kraftfält. På samma sätt åter-reflekterar vi vårt eget kraftfält när vi låter kroppen möta beröringen av närvaron.

Läs mindre

Margareta Saéden, Stockholm

 

Utbildning: Chakraflödesterapi

E-post: m.saeden@hotmail.com

Tar emot för behandling på Nya Krukan.

Marianne Persson, Järna

 

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för självkännedom och Drömmandets Natur

E-post: marianne.s.persson@telia.com

Telefon: 076 – 767 64 18

Behandlingar och samtal i Järna.

Marie Larsson, Vallentuna

 

Utbildning: Chakraflödesmassage

E-post: energybalans@gmail.com

Telefon: 070 – 759 30 01

Tar emot för behandling i Vallentuna, Stockholm.

Sari Anette Johansson, Örebro

 

Utbildning:  Inre Seende – verktyg för självkännedom och Drömmandets Natur

E-post: sarianette@gmail.com

Telefon: 070 – 961 96 86

Tar emot enskilda klienter och grupper i Örebro.

Läs mer

Jag är född 1966 och bor i Örebro där jag är verksam som handledare i Inre seende och Drömmandets natur. Jag tar emot enskilda klienter för samtal och har även verksamhet med grupper bl.a. drömcirklar. Lokalen jag arbetar i ligger nära stadsparken på Oskarsvägen 2 B.

Bakgrund:
Jag mötte Ambres i början på 2000-talet och började så småningom utbildningen i Inre seende. Jag blev diplomerad 2007 och certifierad 2013. Jag är sedan 2017 även certifierad av Ambres i Drömmandets natur. Tidigare hade jag sökt i olika utbildningar efter de ”rätta” verktygen för personutveckling. Inre seendet var för mig som att komma hem. Verktygen fungerar och skapar förändringar på ett varsamt sätt. Jag anser att all kunskap och alla metoder som Ambres har lärt ut är enastående. Det är otroligt givande att kunna erbjuda vägledning till andra med så unika metoder. Välkommen att ta kontakt!

Läs mindre

© Nya Ramstiftelsen

Dela detta: