Om vägledande samtal i Inre Seende

Om vägledande samtal i Inre Seende

Ett vägledande samtal kan vara till hjälp när du söker klarhet i livsfrågor, när du vill förstå och kunna förändra dina känslor eller reaktioner genom livet.

Vägledande samtal i Inre Seende är olika samtalsmetoder som syftar till gå inåt och få en dialog med dina inre gestalter. Med en handledares hjälp kan du gå tillbaka i tiden och få förståelse för vad som har påverkat dig i din uppväxt och präglat din personlighet. Med varsamhet kan man förlösa och bearbeta de känslor eller beteendemönster som hindrar dig från att leva ett fullödigt liv och skapa en inre trygghet med en förbättrad självbild och större tillgång till ditt inre.

Om våra inre gestalter 

Oavsett ålder så har vi alla åldrarna närvarande i nuet. Alla våra inre barn med sina känslor och upplevelser som vill bli sedda och omhändertagna.

I takt med att egot utvecklas byggs våra rollgestalter upp. Vi lär oss att agera på olika sätt i olika situationer eller möten. Ibland ställer våra roller till det för oss, vi hamnar i konflikt med oss själva och utan att reflektera så agerar vi utifrån känslor eller gamla beteendemönster. Och man undrar, varför gjorde jag så? Genom att få våra roller att samarbeta kan vi bli tryggare och säkrare i vår livsvandring.

Samtalsmetoderna ska inte betraktas som terapi, de kan ge en väg till ökad självkännedom och inre balans. De kan med fördel ses som ett komplement till Drömtolkning och behandlingar i Chakraflödesterapi.

Har du frågor och vill boka en tid är du välkommen att kontakta en handledare, du hittar dem på olika orter med kontaktuppgifter här.

Handledare som arbetar med vägledande samtal har genomgått en lång utbildning i metoderna och egen självkännedom.

Utbildningsnamnet för metoderna heter Inre Seende – verktyg för samtal och är varumärkesskyddade som Ambres Inre Seende och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen. Läs om utbildningar i Inre Seende – verktyg för samtal här.

Vill du läsa mer om hur vi präglas kan böckerna ”Möte med Ambres” och ”Drömmandets Natur” rekommenderas. Du hittar dem i butiken, här.

© Nya Ramstiftelsen