Inre Seende – verktyg för självkännedom

Om Inre Seende - verktyg för självkännedom

Inre Seende är samlingsnamnet för ett flertal olika metoder som syftar till att se inåt, att lära känna sig själv, och med nya ögon få en djupare självkännedom. Med självkännedom menas att lära känna sig själv under ytan och få förståelse för sina känslor och beteendemönster.

Syftet med Inre Seendet är att man varsamt kan möta sina inre gestalter. Det centrala i alla metoder är att få en dialog med delar av sig själv.

Metoderna bör inte betraktas som terapi utan är lämplig för den som vill få en ökad medvetenhet om sig själv.

Våra roller

Människan är skapad ur sin prägling. Med prägling menas det som influerar och formar en människa under sin uppväxt.

I takt med att egot utvecklas byggs våra rollgestalter upp. Ibland ställer våra roller till det för oss, vi hamnar i konflikt med oss själva och utan att reflektera så agerar vi utifrån känslor eller gamla beteendemönster. Och man undrar, varför gjorde jag så?

Våra inre barn

Oavsett ålder så har vi alla tidigare åldrar närvarande i nuet. Alla våra inre barn med sina känslor och upplevelser. För att hela sig själv behöver vi betrakta och lära känna vår uppväxt och få förståelse för hur den har präglat vår personlighet.

Tänkvärt

Världen vi lever i speglar vårt inre. För att utvecklas och förändras behöver vi betrakta oss själva, inte minst de partier som känns problematiska. Först när vi blir medvetna om våra mönster kan vi bryta dem. Det är viktigt att inte se någon del av sig själv som en belastning utan som en tillgång, en möjlighet. Självacceptans är vägen till balans.

Om handledare

Certifierade handledare i Inre Seende har genomgått en lång utbildning i metoderna och egen självkännedom. Certifierade handledare i Inre Seende har grundläggande behörighet att undervisa i Inre Seende.

Alla certifierade handledare arbetar under Nya Ramstiftelsens etiska riktlinjer:

  • utgår från ett holistiskt synsätt
  • respekterar och främjar varje människas grundläggande rättigheter och värde
  • särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning
  • iakttar tystnadsplikt och respekterar förtroenden

Metoderna i Inre Seende är varumärkesskyddade och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

Har du frågor eller vill boka en tid är du välkommen att kontakta en Inre Seende handledare. Du hittar kontaktuppgifter här.

Vill du läsa mer om hur vi präglas kan böckerna ”Möte med Ambres” och ”Drömmandets Natur” rekommenderas. Du hittar dem i butiken.

© Nya Ramstiftelsen

Dela detta: