Om utbildningar i Inre Seende – verktyg för samtal

En utbildning i Inre Seende – verktyg för samtal ger ingående kunskap om våra inre gestalter och hur vi präglas i vår uppväxt, hur våra livserfarenheter formar våra personligheter. Du får lära dig om olika samtalsmetoder samt handledning i hur man yrkesmässigt arbetar med andra människor.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre olika steg efter en introduktionskurs på fyra dagar där du har möjlighet att prova på.

Utbildningens alla steg medför en egen process i självkännedom. Empati och självreflektion är väsentliga delar i utbildningen.

Steg 1 – utbildning i Inre Seende – verktyg för samtal

Utbildningen omfattar fem till sex kurstillfällen. Varje kurstillfälle är fyra dagar.

Kursinnehåll: lära dig om och hantera de olika samtalsmetoderna och få förståelse för din egen personliga utveckling.

Efter genomförd utbildning får du behörighet att gå vidare med utbildningen i Steg 2.

Steg 2 – utbildning i Inre Seende – verktyg för samtal

Utbildningen omfattar två till fyra kurstillfällen. Varje kurstillfälle är fyra dagar.

Kursinnehåll: ett professionellt förhållningssätt och bemötande samt fördjupning i din personliga självkännedom.

Efter att du har blivit godkänd i Inre Seende – verktyg för samtal steg 2 får du ett diplom som ger dig möjlighet att arbeta med egna klienter.

Steg 3 – lärarutbildning i Inre Seende – verktyg för samtal

Enligt Nya Ramstiftelsens utbildningsprogram och läroplan i Inre Seende – verktyg för samtal har du senare möjlighet att gå vidare i Steg 3 som ger certifikat i Inre Seende – verktyg för samtal med lärarbehörighet att undervisa i metoderna.

 

Har du frågor och vill anmäla ett intresse för utbildningen är du välkommen att kontakta oss på info@nyaramstiftelsen.se

© Nya Ramstiftelsen