Inre Seende – verktyg för självkännedom enligt Ambres

Inre seende - verktyg för självkännedom

Jag ser världen omkring mig, fylld av rörelse och liv. Jag kan glädjas åt det och jag kan känna sorg. Världen jag lever i speglar mitt inre.För att utvecklas och förändras måste jag betrakta mig själv, inte minst de partier som känns problematiska. Först när jag blir medveten om mina mönster kan jag bryta dem. Det är viktigt att inte se någon del av mig själv som en belastning utan som en tillgång, en möjlighet.

Inre Seende handlar om att se inåt, att se sig själv. Verktygen vi använder för självkännedom hjälper oss att Se.

Dela