Äldre aktiviteter och kurser i kalendariet

Här visas äldre aktiviteter och kurser.

För att gå tillbaks de aktuella aktiviteterna och kurserna, klicka här.

Healing enligt Ambres, 16 november, Stockholm

Läs mer

Introduktionskväll till Drömmandets natur, 14 november, Stockholm

Dalsland – Verktygsutbildning Steg 2 - fortsättning 26–30 oktober 2022

Läs mer

Utbildning till Chakraflödesmassör, 13–16 oktober 2022, Stockholm

Examination Chakraflödesterapi Steg 2, 14–16 oktober, Stockholm

Kurs i Grunderna 2:a kurstillfället, 25:e september, Göteborg

Examination Chakraflödesmassage Steg 1, 16–18 september, Stockholm

Verktygsutbildning enligt Ambres kurs nummer två, 4–7 augusti 2022, Stockholm

Läs mer

Dalsland – Verktygsutbildning Steg 2 - fortsättning 18-22 maj

10 april 2022 - Introduktionskurs i Verktyg för självkännedom enligt Ambres, Stockholm

På introduktionskursen får du en inblick i olika verktyg (metoder) för självkännedom. Det är vi som håller kursen som handleder deltagarna.

Läs mer

19 februari och 23 februari 2022 - Drömmandets Natur, Tjörn

Workshop och kurs

En introduktion till drömmens magiska värld.

Läs mer

18 - 20 februari 2022 - Verktyg för självkännedom enligt Ambres, Stockholm

Det finns ett par platser kvar på en introduktionskurs den 18-20 februari!
Läs mer