Informasjon om Nya Ramstiftelsen

Om stiftelsen

Mellom 1976 og 2018 formidlet Ambres den esoteriske kunnskapen gjennom Sture Johansson. “Kunnskapen skal være fri og tilgjengelig for alle”, sa Ambres. For å bevare og videreformidle den esoteriske læren for kommende generasjoner, ble Nya Ramstiftelsen etablert i 2014.

Stiftelsen har som formål og fremme at læren videreføres i uendret form. Den eier, beskytter og forvalter de materielle og immaterielle ressursene som stifterne Karin Rønning og Sture Johansson har gitt til stiftelsen.

Nya Ramstiftelsen skal også utgjøre en koordinerende kraft, et nav, for de som tar del i læren og-/eller bruker den, er veiledere, behandlere eller har utdanning i metodene.

Last ned stiftelsens vedtekter
Årsoppgjør for 2020

 

Styret i Nya Ramstiftelsen

Fra venstre: Hans Thore Karlsrud, Anne-Margrethe Hovet, Marianne Persson, Hans Abrahamsson, Annika Waldenström (styreleder), Gabriella Gordon, Borit Åkerberg.

© Nya Ramstiftelsen