Om Förmedlingen

Om Förmedlingen

Förmedlingen startade med Simeno och Ambres 1978 som fram till 2018 har förmedlat den esoteriska kunskapen. Deras syfte har varit att väcka oss till insikt om en kunskap som varje människa bär. Förmedlingens syfte är att fortsätta förmedla kunskapen för att ge människor möjlighet att ta del av den. Förmedlingen är religiöst och politiskt obunden.

Under sin verksamma tid har Ambres haft olika utbildningar, lärt ut metoder och tekniker som kan hjälpa människor till en ökad självkännedom och inre balans. Idag finns diplomerade och certifierade handledare som utövar och lär ut dessa metoder och tekniker.

Nya Ramstiftelsen skapades för att förvalta förmedlingen och varumärkesskydda alla metoder i Drömmandets Natur, Inre Seende och Chakraflödesterapin i syfte att hålla dem oförvanskade.

I butiken hittar du böcker och filmer. I programmet finns olika aktiviteter och kurser. Under handledare finns kontaktuppgifter till de som utövar metoderna.

På sidorna under “Förmedlingen” i menyn, eller via länkarna på denna sida, kan du läsa om de olika delarna i den esoteriska kunskapen som Ambres har undervisat i.

Om esoterik

Esoteriken handlar om livet självt. Den utgår från ett holistiskt synsätt, en helhetssyn. Den holistiska synen ser till helheten om människan, kroppen, själen, tankarna och känslorna. Den beskriver att människan är ett med planeten och universum.

Esoteriken är öppen för alla som vill ta del av den. Den syftar till att väcka insikten om en kunskap som varje människa bär.

I Nya Ramstiftelsen förmedlas esoteriken i olika delar som hör ihop:

De Esoteriska Grunderna beskriver livets uppkomst och utveckling läs mer

Drömmandets Natur handlar om att livet självt är en dröm läs mer

Inre Seende olika metoder för självkännedom läs mer

Chakraflödesterapi balanserar och harmoniserar människans chakrasystem läs mer

Metoderna i Drömmandets Natur, Inre Seende, och behandlingarna i Chakraflödesterapin är varumärkesskyddade och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen i syfte att hålla metoderna oförvanskade.

Vill du läsa mer om esoterik, rekommenderas häftet ”Ambres” som en introduktion. Du hittar den här i butiken.

© Nya Ramstiftelsen

Dela detta: