Om Stiftelsen

Om Stiftelsen

Under fyrtio år har Ambres förmedlat esoterisk kunskap genom Sture Johansson. ”Kunskapen skall vara fri och tillgänglig för alla”, säger Ambres. För att bevara och vidareförmedla den esoteriska läran för kommande generationer bildades Nya Ramstiftelsen 2014.

Den Nya Ramstiftelsen ska främja att läran förs vidare i sin oförvanskade form. Stiftelsen ska äga, skydda och förvalta materiella och immateriella tillgångar från stiftarna, Karin Rønning och Sture Johansson.

Den Nya Ramstiftelsen ska utgöra en samordnande kraft, ett nav, för dem som tar del av läran och/eller verkar som utövare, handledare eller utbildare inom metoderna.

Styrelsen i Nya Ramstiftelsen