Information om Nya Ramstiftelsen

Om stiftelsen

Under fyrtiotvå år har Ambres förmedlat den esoteriska kunskapen genom Sture Johansson. ”Kunskapen skall vara fri och tillgänglig för alla”, säger Ambres. För att bevara och vidareförmedla den esoteriska läran för kommande generationer bildades Nya Ramstiftelsen 2014.

Nya Ramstiftelsen ska främja att läran förs vidare i sin oförvanskade form. Stiftelsen äger, skyddar och förvaltar de materiella och immateriella tillgångar som stiftarna, Karin Rønning och Sture Johansson, skänkt stiftelsen.

Nya Ramstiftelsen ska utgöra en samordnande kraft, ett nav, för dem som tar del av läran och/eller verkar som utövare, handledare eller utbildare inom metoderna.

Styrelsen i Nya Ramstiftelsen

Från vänster: Annika Waldenström (ordförande), Borit Åkerberg, Gabriella Gordon, Hans Thore Karlsrud, Sture Johansson (medium och kanal för Ambres samt grundare av Nya Ramstiftelsen), Rolf Gransvik, Hans Abrahamsson.

Dela