Information om Nya Ramstiftelsen

Om stiftelsen

Mellan 1976 och 2018 förmedlade Ambres den esoteriska kunskapen genom Sture Johansson. ”Kunskapen skall vara fri och tillgänglig för alla”, sade Ambres. För att bevara och vidareförmedla den esoteriska läran för kommande generationer bildades Nya Ramstiftelsen 2014.

Stiftelsen har som syfte att främja att läran förs vidare i sin oförvanskade form. Den äger, skyddar och förvaltar de materiella och immateriella tillgångar som stiftarna, Karin Rønning och Sture Johansson, skänkt stiftelsen.

Nya Ramstiftelsen ska också utgöra en samordnande kraft, ett nav, för dem som tar del av läran och/eller verkar som utövare, handledare eller utbildare inom metoderna.

Styrelsen i Nya Ramstiftelsen

© Nya Ramstiftelsen

Från vänster: Annika Waldenström (ordförande), Borit Åkerberg, Gabriella Gordon, Hans Thore Karlsrud, Sture Johansson (medium och kanal för Ambres samt grundare av Nya Ramstiftelsen), Rolf Gransvik, Hans Abrahamsson. Saknas på bilden: Marianne Persson.

Dela detta: